2018 (KLK) Digital WS - Del 1

Dina svar kan göra näringslivet bättre!

Kungsbacka arbetar just nu med att ta fram en näringslivsstrategi som kommer styra kommunens arbete med näringslivsfrågor de kommande åren.

Vi har genom fokusgrupper och djupintervjuer identifierat fem områden som är viktiga för att stärka Kungsbackas näringsliv. Inom varje område finns ett antal insatser
– vi vill att du ska hjälpa oss att prioritera bland dessa.


Hjälp oss med detta genom att svara på denna korta enkät. Den tar ca 5 minuter att genomföra och dina svar är självklart anonyma.

Klicka på Nästa-knappen för att komma till frågorna.

0% Genomfört