Yhteistyökysely jäsenyhdistyksille

1. Meitä kiinnostaa järjestää yhdessä:

2. Meillä on tilat, joissa kurssi voidaan järjestää:

3. Yhdistyksemme työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä haluaa olla mukana kurssilla ja sen suunnittelussa:

4. Yhdistyksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot