Yhdenvertaisuuskysely

Tervetuloa vastaamaan järjestösi yhdenvertaisuuskyselyyn!
Kyselyn avulla kartoitetaan anonyymisti jäsenten kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta, syrjinnästä, seksuaalisesta häirinnästä, epäasiallisesta kielenkäytöstä, esteettömyydestä ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä. Kyselyn avulla kartoitetaan järjestösi yhdenvertaisuustilannetta ja tuloksia hyödynnetään järjestön yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa.

Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti eikä sinua voida yhdistää antamiisi vastauksiin. Kyselyvastaukset tulevat JYYn sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle  ja kun vastauksia on saatu vähintään 20 kpl, voi järjestön hallitus tilata järjestökohtaisen tulosraportin kyselystä. Lisäksi anonyymeja vastauksiasi voidaan käsitellä tilastollisesti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyen.

2. Sukupuoli Tämä kysymys on pakollinen

3. Ikä Tämä kysymys on pakollinen

4. Rooli järjestössä Tämä kysymys on pakollinen