Hämeenlinnan kaupunki. Tuulos kotihoito 2019, asiakastyytyväisyys

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2019 -  IKÄIHMISTEN KOTIHOITO - TUULOKSEN KOTIHOITO

ARVOISA KOTIHOIDON ASIAKAS

Tämä on Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely. Tarkoituksena on kerätä palautetta kotihoidon palveluista ja hyödyntää vastauksissa saatua tietoa palveluiden kehittämisessä ja parantamisessa.

Voitte vastata kyselyyn itse tai yhdessä omaisenne, läheisenne tai jonkun muun avustajan kanssa (ei kuitenkaan kotihoidon henkilöstön kanssa). Voitte vastata joko paperiseen kyselylomakkeeseen tai sähköisesti internetin kautta.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn voi vastata 14.7.2019 asti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoja asiakastyytyväisyyskyselystä antaa ikäihmisten palveluneuvonnan henkilökunta arkisin 9.00-15.00, puh. 03 621 3103.
 
Paperilomakkeella vastaaminen

Saamaanne kyselylomakkeeseen on merkitty valmiiksi oma kotihoidon tiiminne. Kyselylomakkeen mukana on vastauskirjekuori, johon voitte laittaa täytetyn kyselylomakkeenne. Suljetun vastauskirjekuoren voitte antaa kotihoidon henkilöstölle, joka toimittaa sen perille.
 
Internetissä vastaaminen

Jokaisella kotihoidon tiimillä on oma linkki, jotta vastaukset kohdistuvat oikein. Sähköinen asiakastyytyväisyyskyselylomake on mahdollista täyttää mm. puhelinkeskustelun lomassa yhdessä omaisenne / tuttavanne kanssa.
 
Sähköinen kyselylomake löytyy Hämeenlinnan kaupungin internetsivuilta:
- https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/kotihoito/
- sähköisen linkin löydätte Tuuloksen kotihoidon alta: Asiakastyytyväisyys 2019

yn myös kirjoittamalla internetselaimeen osoitteen:    
- https://link.webropolsurveys.com/S/C0EBB4D2FD624BE7

 Kiitos, kun annatte palautetta ja olette näin mukana kehittämässä palveluita kanssamme.
 
Palautekanava

Jatkuvaa palautetta voi antaa myös Hämeenlinnan kaupungin internetsivujen kautta:   
https://www.hameenlinna.fi -> Oikea ylänurkka - Anna palautetta
 
Ystävällisin terveisin
 
 
Satu Ala-Kokko
Ikäihmisten palvelujen johtaja
Hämeenlinnan kaupunki
o

ALOITTAKAA VASTAAMINEN PAINAMALLA ALLA OLEVAA SEURAAVA NUOLTA. KIITOS!

0% Valmis ( 1 / 8 )