Seuratoimintakysely 2018

Suomen Suunnistusliitto kerää vuosittain seuratoimintakyselyllä tietoja seurojen toiminnasta.Tiedot ovat tärkeitä toiminnan mittareita ja kertovat suunnistustoiminnan laajuudesta ja kehityksestä Suomessa. Tietoja tarvitaan toiminnan raportoinnissa ja tiedot ovat myös tärkeä perustelu haettaessa liikuntajärjestöille myönnettäviä valtionavustuksia Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kaikkia Suomen Suunnistusliiton jäsenseuroja pyydetään vastaamaan kyselyyn (1 vastaus per seura).

Tämän kyselyn kysymykset koskevat vuotta 2018. Kyselyn vastausaika päättyy 31.1.2019.

Voit keskeyttää kyselyyn vastaamisen painamalla sivujen tai kyselyn lopussa olevaa "Keskeytä" -painiketta. Sivu opastaa sinua, miten pääset jatkamaan kyselyä myöhemmin.

Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia.

Jos haluat taltioida lähettämäsi vastaukset, voi vastaukset tallentaa, tulostaa tai lähettää sähköpostiin sen jälkeen, kun olet painanut lähetä-painiketta. Tässä vaiheessa voit vielä tarvittessa muokata tai korjailla lähettämääsi vastausta. Muista painaa lopuksi "sulje" -painiketta, jotta vastaukset tallentuvat.

Lähetettyänne vastauksenne, saa kyselyn täyttäjä sähköpostiin vahvistuksen sekä linkin, josta pääsee näkemään omat vastaukset.

Kiitos seurallenne kyselyyn vastaamisesta!

3. Jäsenmäärä 31.12.2018 Tämä kysymys on pakollinen

Yleisseuraan kuuluva suunnistusjaosto vastaa kahteen ensimmäiseen kohtaan ja suunnistuksen erikoisseura vain kolmanteen. Lisää 0 tyhjiksi jääviin kohtiin. Jos et tiedä lajijaoston tarkkaa jäsenmäärää, arvoi toimintaan osallistuvien määrä ja käytä sitä.
Yleisseuran koko jäsenmäärä
Yleisseuran suunnistusjaoston jäsenmäärä
Suunnistuksen erikoisseuran jäsenmäärä

4. Seuran suunnistajien ikä- ja sukupuolijakauma Tämä kysymys on pakollinen

Tiedot annetaan lukumäärinä (ei prosenttilukuina).
21-vuotiaat ja vanhemmat
Naiset
Miehet
20-vuotiaat ja nuoremmat
Tytöt
Pojat

5. Seurassamme tai jaostossamme oli vuonna 2018 työsuhteessa toimivia palkattuja työntekijöitä Tämä kysymys on pakollinen

Työsuhde = työtä tehdään sopimuksen perusteella toiselle, vastiketta vastaan, henkilökohtaisesti ja työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhde voi olla päätoiminen tai osa-aikainen, vakituinen tai määräaikainen.

HUOM! Mikäli teillä oli alle 1 kuukauden kestäviä työsuhteita, ilmoita näiden työntekijöiden määrä vain viimeisessä kohdassa (=kesätyöntekijät ja muut lyhyet työsuhteet).

Yleisseura, jossa on useampia jaostoja raportoi ainoastaan ne työntekijät, joiden työpanos on osittain tai kokonaan suunnistustoiminnan hyväksi.

6. Jos seurassanne tai jaostossanne oli palkattuja työntekijöitä vuonna 2018, kerro lyhyesti työntekijöiden tehvänimikkeet, missä tehtävissä he toimivat ja kuinka kauan. Saitteko palkkaukseen ulkopuolista tukea ja mitä tukea?

1 / 4