Kysely Fallkullan nuorten huoltajille

1. Nuoren ikä Tämä kysymys on pakollinen

2. Mihin toimintaan/toimintoihin nuori Fallkullassa osallistuu? Voit valita useita Tämä kysymys on pakollinen

3. Kuinka pitkään nuori on osallistunut Fallkullan toimintaan? Tämä kysymys on pakollinen

4. Yleisarvosana Fallkullan nuorten toiminnalle (1=huonoin, 5=paras) Tämä kysymys on pakollinen

5. Onko nuori saanut uusia kavereita Fallkullasta? Tämä kysymys on pakollinen

6. Onko nuorella Fallkullan lisäksi muita harrastuksia? Tämä kysymys on pakollinen

7. Mitä uusia tietoja tai taitoja nuori on oppinut Fallkullassa?

8. Millainen merkitys mielestäsi Fallkullalla on nuorelle?

9. Mitä muuta palautetta haluatte antaa Fallkullan toiminnasta?