Ge ditt samtycke för svenskskola.fi
1.
Förnamn
Efternamn
E-post
Daghem/skola/läroinrättning
2.