Talotuutori -hakemus
Kaljaasi Aurooran kuja 3 
NAL


Hakemus tulee jättää tällä lomakkeella mahdollisimman pian tai 5.8 mennessä
Lisätietoja Milja Inkeroinen milja.inkeroinen@pksnuorisoasunnot.fi, puh. 045 136 4909.
Talotuutori on talon asukas, joka haluaa ylläpitää ja kehittää yhteisöllisyyttä sekä naapuriviihtyvyyttä. Talotuutori pääsee itse kehittämään työtehtäviään oman näköisekseen ja nämä voivat koostua esimerkiksi talon yleisilmapiirin silmällä pidosta, kevyistä apuisännöllisistä työtehtävistä, yhteisen toiminnan järjestämisestä, naapureiden auttamisesta (lastenhoito/pyörän korjaaminen/ koiran ulkoilutus/ruuanlaittoapu/lenkkikaverina oleminen yms.), uusien asukkaiden perehdytyksestä talon tavoille sekä raportoinnista asumisneuvojalle ja isännöitsijälle.

Työnantajana toimii NAL Asunnot Oy ja talotuutorin kanssa tehdään määräaikainen työsopimus. Työtunteja tulee max. 20h/kk ja palkka on 10€/h.

Talotuutori muuttaa taloon ensimmäisten asukkaiden joukossa syys/lokakuussa. Tarkka muuttopäivä tarkentuu syksyllä. Asukkaille järjestetään infotilaisuus syyskuussa, talotuutorin toivotaan pääsevän tähän. Päätöksen uudesta talotuutorista tekee Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry yhdessä NAL Asuntojen kanssa.

1.

2. Oletko

3. Miksi haet talotuutoriksi? Tämä kysymys on pakollinen

4. Mikä on mielestäsi talotuutorin tärkein ominaisuus? Tämä kysymys on pakollinen

5. Minkälaisista työtehtävistä olet kiinnostunut? Tämä kysymys on pakollinen

6. Mitä vaitiolovelvollisuus merkitsee talotuutorin tehtävissä? Tämä kysymys on pakollinen

Voit käydä tutustumassa talotuutor-toimintaan Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry:n kotisivuilla osoitteessa www.pksnuorisoasunnot.fi. Sivuilta löytyy esimerkiksi Espoossa toimivan talotuutorin haastattelu!