Tutkimus Porokellon vaikutuksista

Osa 1 - Taustakysymykset

Kuinka usein ajat poronhoitoalueella?

Omistatko itse tai omistaako läheisesi poroja?

Millä teillä tai alueella yleensä liikut?

0% Valmis