BATSECO-BOAT - nettikysely veneseuroille

1.

     Missä veneseuranne sijaitsee? (kaupunki tai kunta/kaupungin tai kunnan osa-alue)

2. Kuinka monta venettä kuuluu veneseuraanne?

3. Millainen huviveneiden jätevesien tyhjennysasema satamassanne on?

4. Milloin satamanne tyhjennysasema on asennettu?

5. Kuinka suuri oli tyhjennysasemanne hankinnan kokonaisinvestointi? (arviolta)

6. Kuinka suuret ovat tyhjennysasemanne käyttökustannukset vuositasolla? (arviolta)

7. Kuinka suuri on tyhjennysasemanne ja siihen liitetyn lietetankin kapasiteetti? (kuutiometriä, mikäli tyhjennysasemaa ei ole yhdistetty suoraan kunnalliseen jätevesiverkkoon)

8. Kuinka paljon huviveneiden jätevettä otatte vastaan veneilykauden aikana? (m3)