Kysely

1. Oletko käyttänyt HPT Hevostaitokeskuksen tai Hevostaito Akatemian palveluita? Tämä kysymys on pakollinen

2. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita palveluissamme ja kuinka hyvin olemme onnistuneet näissä asioissa?
(1=ei ollenkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeänä) 
(1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin)

Tärkeys Onnistuminen
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hevosen koulutus HPT Hevostaitokeskuksessa
Hevosen koulutus hevosen kotitallilla
Yksityisvalmennus
Ratsutus
Hevosen hyvinvointipalveluvalikoiman laajuus
Hevostaito Akatemian kurssit
Hevostaito Akatemian kurssien monipuolisuus
Henkilöstön ammattitaito
Henkilöstön palvelualttius
Verkkosivujen selkeys
Verkkosivujen käyttömukavuus
Verkkosivujen informatiivisuus
Palvelun laatu ensimmäisellä tapaamiskerralla

3. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita palveluissamme?
(1=ei ollenkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeänä)

Tärkeys
1 2 3 4 5
Hevosen koulutus HPT Hevostaitokeskuksessa
Hevosen koulutus hevosen kotitallilla
Yksityisvalmennus
Ratsutus
Hevosten hyvinvointipalveluvalikoiman laajuus
Hevostaito Akatemian kurssit
Hevostaito Akatemian kurssien monipuolisuus
Henkilöstön ammattitaito
Henkilöstön palvelualttius
Verkkosivujen selkeys
Verkkosivujen käyttömukavuus
Verkkosivujen informatiivisuus
Palvelun laatu ensimmäisellä tapaamiskerralla

4. Kuinka voisimme kehittää palveluitamme?

5. Toivoisitko saavasi muita palveluita, joita meillä ei vielä ole saatavilla? Jos vastasit kyllä, niin mitä?

6. Mitkä näistä kuvastavat mielestäsi parhaiten yritystä? Aseta vähintään 4 kohtaa tärkeysjärjestykseen.

7. Mistä kuulit ensimmäisen kerran yrityksestä?

8. Kuinka todennäköisesti suosittelisit meitä muille?

1
2
3
4
5
1=en ollenkaan,5= erittäin todennäköisesti