Kuntalaiskysely 2019

Suomen julkinen talous on heikentynyt viime vuosina voimakkaasti. Myös kuntien tilanne on heikentynyt olennaisesti. Tilannetta kuvaa hyvin se, että viime vuonna kaksi kolmasosaa Suomen kunnista teki alijäämäisen tilinpäätöksen.

Leppävirran kuntatalouden kehitys noudattaa maan keskimääräistä tilannetta. Kunnan viime vuoden tilinpäätös oli alijäämäinen, samoin kuluvan vuoden talousarvio. Hoitamattomana talouden tilanne uhkaa kriisiytyä nopeasti. Pahimpana uhkana voi olla pakkoliitos kriisikuntakriteerien täyttyessä.

Talouden tasapainottamistyön tavoitteena on kunnan itsenäisyyden ja päätösvallan säilyminen. Kunta haluaa pysyä elinvoimaisena, turvata kuntalaisilleen hyvät, nykyaikaiset palvelut ja edistää kuntalaistensa hyvinvointia taloudellisesti kestävällä tavalla.

Taloudellisen tasapainon turvaaminen edellyttää huomattavia talouden säästötoimia. Tämän hetkisen arvion mukaan Leppävirran kunnan on kyettävä pysyvästi pienentämään vuotuista menotasoaan n. 3,5 milj. eurolla nykyisestä.

Tasapainottamistyön tueksi kysymme kuntalaisten näkemyksiä talouden tasapainottamistyön painopisteistä. Jätä vastauksesi 31.7.2019 mennessä.

1. Tuleeko mielestäsi Leppävirran kunnan tasapainottaa taloutensa pakkokuntaliitoksen välttämiseksi?

2. Mitä talouden tasapainotuskeinoja kunnan tulisi mielestäsi käyttää?

Voit valita useamman.

3. Leppävirran kunnassa yhden veroprosenttiyksikön tuotto on n. 1,4 milj. euroa. Koko säästötavoitteen saavuttaminen veroprosenttia korottamalla tarkoittaisi n. 3 prosenttiyksikön korotusta tuloveroprosenttiin. Montako prosenttiyksikköä tuloveroprosenttia tulisi mielestäsi korottaa?

Suomen kuntien keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti on 19,88 vuonna 2019. Mikäli kunnan tuloveroprosentti ylittää painotetun keskiarvon yli 1 prosenttiyksiköllä, täyttyy tällöin yksi ns. kriisikuntakriteereistä. Leppävirran tuloveroprosentti on 21, eli tämä kriisikuntakriteeri ylittyy tällä hetkellä.  Käytännössä pelkästään veroprosenttia korottamalla talouden tasapainotusta ei voida tehdä.

4. Oletko

5. Osallistuitko toukokuussa järjestettyyn talouden tasapainottamisen kyläkierrokseen?

Toinen informaatio- ja keskustelukierros pidetään syyskuussa. Kierroksen sisältönä tulee olemaan talouden tasapainotuskeinojen esittely.

6. Kertoisitko vielä mikä on parasta Leppävirralla?

Lopuksi klikkaa Lähetä -painiketta.