Näringslivsprogram 2020-2025 - Säffle kommun


Näringslivsenheten i Säffle kommun har som uppdrag att verka för ökat företagande och en attraktiv kommun. En viktig del i det arbetet är att få återkoppling från näringslivet, för att säkerställa att vi gör rätt insatser baserat på era behov.

Dina synpunkter är oerhört värdefulla och vi skulle uppskatta om du kunde ta dig tiden att besvara denna enkät. Beräknad tidsåtgång är max 10 minuter.

Slutresultatet av dina svar kommer ligga till grund för Säffle kommuns Näringslivsprogram 2020-2025 och vårt arbete för att främja ökad tillväxt.

Observera att dina svar behandlas anonymt, men du kommer kunna lämna kontaktuppgifter om du vill. Vid frågor om enkäten, maila caroline.froling@saffle.se.

Stort tack för din medverkan!

Näringslivsenheten Säffle kommun
0% Genomfört