Kommentoi Ympäristöministeriön ohjetta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Lomakkeen selkeyden vuoksi kommentoitavat kohdat on jaettu useammalle sivulle. Voit vapaasti siirtyä eteenpäin sivuilla ja kommentoida vain haluamiasi kohtia.

Kiitos kommenteistasi! Asiantuntija Jorma Railio kokoaa jäsenten ajatukset lausunnoksi ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

1. 1 Johdanto.
1.1 Yleistä

2. 1.2 Rakennusten terveellisyys Kommentit (Huom. kohta sisältää vain lakitekstin)

3. 2 Rakennuksen kosteustekninen toimivuus.
2.1 Yleistä.
2.1.1 Soveltamisala

4. 2.1.2 Määritelmät(Huom. kohta sisältää vain asetuksen määritelmätekstit)

5. 2.1.3 Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden olennaiset tekniset vaatimukset

6. 2.1.4 Rakennuksen kosteustekninen toimivuus rakennuksen korjaus- ja muutostöissä tai käyttötarkoituksen muutoksessa