Resto2019-tietotaitokilpailuiden palautekysely kollegoille

Markkinointi ja tiedottaminen

Sain ennakkoon riittävästi tietoa kilpailuihin liittyvistä asioista.

Ennakkoon saamani infopaketti kilpailuista oli tarpeellinen.

Ongelmatilanteissa sain nopeasti vastaukset kysymyksiini.

Resto2019-kilpailuiden verkkosivujen sisältö oli sopivan monipuolista.

Facebookissa ja Instagramissa julkaistut päivitykset olivat mielenkiintoisia.

Vapaa sana markkinoinnista ja tiedottamisesta: