Vuoden 2018 SOSTE-palkinnon ehdotuslomake

SOSTE-palkinto myönnetään hyvinvointitalouden edistämisestä. Sen tarkoituksena on kiinnittää huomio hyvinvoinnin merkitykseen suotuisan taloudellisen kehityksen taustalla sekä nostaa esiin monimuotoisten hyvinvointi-investointien tärkeyttä. Hyvinvointi-investoinnit ovat erilaisia tänään tehtäviä panostuksia, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja luovat hyvän elämän edellytyksiä tulevaisuudessa. Hyvinvointi-investointeja voivat tehdä niin yksilöt kuin erilaiset yhteisöt.
 
SOSTE-palkinto voidaan myöntää yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, joka ilmentää rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvointitalouden rakentumisessa. Palkinto voidaan myöntää julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla toimivalle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle. Ehdotuksen perusteluissa on toivottavaa esittää, miten ehdotettu toiminta/asia luo perustaa hyvinvoinnille ja millaisia laajempia taloudellisia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä toiminnalla on

Ehdotukset 15.6.2018 mennessä. SOSTEn hallituksen nimeämä raati valitsee ehdotuksista palkinnonsaajan. Vuoden 2018 palkinto luovutetaan M/S SOSTE avajaistilaisuudessa 9.10.2018.

1. Ehdotuksenne palkinnon saajaksi

2. Perustelut palkinnon saamiseksi

3. Ehdokkaan yhteystiedot

4. Ehdotuksen tekijän yhteystiedot