Kulttuurivirta/ palautekysely taiteilijoille, taidekasvattajille 2019

1. Vierailun tapahtumapaikka ja ajankohta?

2. Vierailuun osallistujien määrä?

3. Millaista välitöntä palautetta saitte vierailustanne?

4. Millaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon, kun suunnittelee/toteuttaa kulttuurillista tapahtumaa ikäihmisille?

5. Mitä toivotte Kulttuurivirralta jatkossa? Kertokaa vapaasti palautetta ja ideoita.

6. Haluaisitteko lisää tietoa taiteen soveltamisen keinoista hoitotyössä ikäihmisten parissa?

7. Jos vastasit edelliseen kyllä, niin millaista tietoa kulttuurisesta seniori- ja vanhustyöstä?

Kiitos palautteestasi!

Kulttuurivirran ohjausryhmä

Lisätietoa Kouvolan kaupunki, Kulttuuripalvelut, Kulttuurikasvatus
Kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa p. 020 615 8591