Erosta eheäksi® -sopeutumisvalmennuskurssi
HAKEMUSLOMAKE

Antamalla henkilötietoni tähän sopeutumisvalmennuskurssin hakulomakkeeseen, annan luvan henkilötietojen keräämiseen ja tallentamiseen sopeutumisvalmennuskurssin valintoja ja valinnoista tiedottamista varten.
Annan samalla luvan majoittajan tarvitsemien tietojen luovuttamiseen eteenpäin, mikäli tulen valituksi kurssille. 
Majoittajalle toimitettavia tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, mahdolliset ruokavaliot ja majoitushuoneen järjestämiseen liittyvät liikunta- ym. esteet sekä muut majoitukseen liittyvät toiveet.

Tietojen käsittelyn hyväksyminen Tämä kysymys on pakollinen

Ikä vuosina

Työelämästatus

Parisuhteen kesto

Eroamisaika (erilleen muuttaminen)

Kerro millaista tukea koet tarvitsevasi yli 5 v. sitten tapahtuneen eron jälkeen?