Oulun SOTE-palveluiden mielipidekysely – CoHeWe-hanke

Hyvä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjä,
 
Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut ja Oulun yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta ovat mukana valtakunnallisessa CoHeWe (Co-Created Health and Wellbeing) -hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin verkko- ja mobiilipalveluihin liittyviä asiakastarpeita. Oulussa keskitytään erityisesti tulevaisuuden mobiilipalveluiden kehittämiseen ja niiden nopeisiin kokeiluihin.
 
Haluaisimme kuulla juuri Sinun kokemuksiasi asuinkunnassasi käytössä olevista sähköisistä sosiaali- ja terveyssektorin verkkopalveluista, joita ovat esimerkiksi Oulun Omahoito ja Oulun Omapalvelu sekä Kanta-palvelu. Kysymme myös Sinun kokemuksiasi jo käytössäsi olevista terveyttäsi ja hyvinvointiasi edistävistä mobiilipalveluista ja älylaiteapplikaatioista. Lopuksi haluaisimme vielä kuulla Sinun toiveitasi ja ideoitasi kokonaisvaltaisten mobiilipalveluiden kehittämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yksilöitäviä henkilötietoja ei kysytä ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen nopeiden mobiilisovelluskokeilujen valinnassa sekä käytetään myös apuna tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalveluiden kartoittamisessa.
Aloita antamalla taustatietosi.

Ikä: Tämä kysymys on pakollinen

Sukupuoli: Tämä kysymys on pakollinen

Asuuko taloudessasi alle 18-vuotiaita? Tämä kysymys on pakollinen

Kysymyksiä on seitsemän ja vastaamiseen menee n. 5 minuuttia. Valitse Seuraava jatkaaksesi.