Ilmoittautuminen Osaamisen yhteisloikka-hankkeen täydennyskoulutukseen

1. Henkilötietoni

2. Työnimikkeeni

3. Koulutustaustani

4. Työkokemukseni lastentarhanopettajana

5. Ruokavalioni

6. Motivointikirjeeni
Kerro, miksi olet hakeutumassa täydennyskoulutukseen ja mitä toivot että koulutuksessa erityisesti käsiteltäisiin. Voit kertoa myös työyhteisösi odotuksista täydennyskoulutukseen liittyen. Perustele 4-5 lauseella, miksi täydennyskoulutus kiinnostaa ja mitä haluaisit oppia.

7. Osallistun
Huom. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti koko koulutuksen 15 op suorittajia. Mikäli paikkoja jää, Jyväskylässä on mahdollista suorittaa myös 5 op moduuleja yksittäin. 

8. Osallistun koulutukseen

9. Esimieheni suostumus