ANNA PALAUTETTA! 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Mistä palvelusta annat palautetta?

MITÄ MIELTÄ OLET SEURAAVISTA PALVELUA KOSKEVISTA VÄITTÄMISTÄ?

Palvelusta oli helppo saada tietoa.

Ajan varaaminen oli helppoa.

Henkilökunta oli helppo tavoittaa puhelimella.

Tunsin itseni tervetulleeksi.

Henkilökunta oli ystävällistä.

Henkilökunta oli ammattitaitoista.

Henkilökunta oli kiinnostunut tilanteestani.

Sain riittävästi tietoa ja ohjeita.

Saamani tieto ja ohjeet olivat ymmärrettäviä.

Palvelusta oli minulle hyötyä.

Palvelu oli niin hyvää, että voin suositella sitä!

Mitä muuta haluat kertoa saamastasi palvelusta?

MITEN PUHETERAPIA ON VAIKUTTANUT LAPSEN ELÄMÄÄN?

Lapsi ymmärtää puhetta paremmin.

Lapsen puhe on selkeämpää.

Lapsi osaa ilmaista itseään paremmin.

Lapsen kommunikointi perheen ja läheisten kanssa on sujuvampaa.

Lapsi keskittyy leikkiin paremmin.

Lapsi keskittyy satujen kuuntelemiseen paremmin.

Lapsi osaa toimia ryhmässä paremmin.

Lapsen kaverisuhteet ovat toimivampia.

Lapsen itseluottamus on parantunut.

Arki sujuu paremmin.

Millä muilla tavoin puheterapia on vaikuttanut lapsen elämään?

Lapsen ikä:

Lapsi on käynyt puheterapiassa

Yhteystiedot

Suostumus Tämä kysymys on pakollinen