”Ohjelmahankkeen tuomat mahdollisuudet järjestön kehittämiselle”
Ilmoittautuminen Toimintakyky kuntoon -työseminaariin 13.6.2019

Kokoonnumme yhteiseen työseminaariin torstaina 13.6. klo 9–16 (Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä). Työskentelyn tavoitteena on löytää konkreettisia tapoja valjastaa Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma kaikkien mukana olevien järjestöjen kehittämistyön voimavaraksi. Pohdimme yhdessä, miten yhteistyön ja toisilta oppimisen avulla voidaan parantaa yksittäisten hankkeiden ja niitä toteuttavien järjestöjen toimintavalmiuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. (Vrt. STM:n edellytykset ohjelmaan valittujen hankkeiden yhteistyöstä)

Kanssamme päivää toteuttamassa on työnohjaaja, YTT Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy:stä

Tervetuloa kaikki Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa työskentelevät ja muut järjestöjen kehittämis- ja johtotehtävissä toimivat pohtimaan kanssamme alla olevia teemoja!

Ilmoittaudu Sinua ensisijaisesti kiinnostavan teeman mukaiseen työskentelyyn. Voit myös nimetä kolmannen, mielestäsi tärkeämmän aiheen, jonka ympärillä meidän tulisi työskennellä yhteistyömme kehittämiseksi. Huomioimme toiveenne ja muokkaamme lopullista ohjelmaa niiden mukaisesti.

1. I) Työn rakenteet muuttuvat: työprosessien jäsentäminen ja työhyvinvointi järjestöissä

Virittäviä kysymyksiä:
*Työprosessien jäsentäminen: Mikä on oman organisaationi perustehtävä ja paikka muiden toimijoiden joukossa? Entä mikä on oma perustehtäväni? Tiedänkö, mitä kollegani tekevät?  Kuka seuraa ja arvioi työn tuloksia? Miten palautejärjestelmä (ja jatkuvan parantamisen kehä) toimivat – vai toimivatko?
*Työhyvinvointi järjestöissä: Järjestötoiminnan vahva arvolähtöisyys – uhka vai mahdollisuus? Työn hajanaisuus, pirstaleisuus ja itseohjautuvuus – miten tukea järjestötyöntekijän hyvinvointia? Miten teidän organisaatiossanne johdetaan työhyvinvointia?

2. II) Toimintaympäristön muutos – siirtyvätkö järjestöt kohti ekosysteemisiä ratkaisuja?
Virittäviä kysymyksiä:
* Yhteistyön voima: Miksi yhteistyötä muiden järjestöjen ja hankkeiden kanssa? Onko yhteistyölle olemassa esteitä? Miten ne voidaan ylittää?
* Jakaminen ja vertaisoppiminen: Mikä omassa toiminnassamme on sellaista, jonka jakaisin muille?
* Yhteiskehittäminen: Asiakkaat yhteiskehittäjinä: suunnittelija, toteuttaja vai palautteenantaja vai kaikkea tätä? Mitä yhteiskehittäminen vaatii puolin ja toisin?

3. Jos kumpikaan edellä kuvatuista teemoista ei ole mielestäsi tärkeä, voit kertoa tässä, millaisen teeman ympärillä toivoisit meidän yhdessä työskentelevän yhteistyömme kehittämiseksi. Muokkaamme lopullisen ohjelman toiveenne huomioiden.

4. En osallistu työseminaariin, koska

5. Ilmoittaudun alustavasti yhteiseen iltaohjelmaan keskiviikkona 12.6.2019 (ohjelman sisältö tarkentuu huhtikuun aikana)

6. Yhteystiedot