Laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen
Itsearviointikríteeristö


TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖNÄ


MIKSI?

 

Laatukriteerit ovattyöpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla itsearvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista ja vaikuttavuutta. Arviointi voidaan toteuttaa koskien vain valittuja tai kaikkia oppilaitoksen tutkintoja, joihin liittyvää työssäoppimista järjestetään työpaikalla. Itsearviointi toimii hyvin laadunhallinnan välineenä esimerkiksi 1-2-kertaa vuodessa toteutettuna.


MITÄ HYÖTYÄ? 

 

·      työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla kehitetään koko työyhteisöä 

·      into oppia ja kehittää osaamista osaksi työyhteisön arkea

·      yhteinen palautekeskustelu, joka parantaa tiedonkulua ja yhteistyötä oppilaitoksen ja vastuuopettajan kanssa

·      työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen kehittäminen yhdessä oppilaitoksen kanssa.

 

MITÄ ASIOITA ARVIOIDAAN?

 

Työpaikalla tapahtuvaa oppimisen toteutumista itsearvioidaan seuraavista näkökulmista:

 

1) Työpaikalla tapahtuva oppiminen työyhteisön kehittäjänä

2) Esimiehet työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistajina

3) Oppiva työyhteisö

4) Osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö

5) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastuut ja tehtävät

6) Työpaikkaohjaajien osaaminen ja soveltuvuus

7) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu

8) Opiskelijan perehdyttäminen 

9) Opiskelijan ohjaus ja arviointi

10) Tiedonkulku ja yhteistyö vastuuopettajan kanssa

11) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen

 

MITEN TOIMITAAN?

 

Kriteereistä on tehty omat itsearviointilomakkeet työpaikalle ja oppilaitokselle.
 

1. Tee itsearviointi omassa työyhteisössäsi(työpaikka tai oppilaitos). Lähetä palautekysely opiskelijalle. 

2. Sovi osapuolten yhteinen palautetilaisuus, jossa keskustellaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvuuksista, hyödyistä ja kehittämiskohteista.

 

3. Yhteisten johtopäätösten pohjalta suunnitellaan ja kirjataan konkreettiset toimenpiteet työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi. Arviointiin ja kehittämiseen otetaan mukaan myös opiskelijat, jotka ovat täyttäneet oman palautekyselynsä.
 

4. Toteutetaan sovitut toimenpiteet ja sovitaan yhteistyön jatkosta.
 

 

 


 

 

Tarkemmat ohjeet täältä!