Laaturekisterikysely

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa hoidossa seurattaviin kysymyksiin ja oman hiv-hoitosi laatuun!

Hiv-hoidon laatua aletaan seuraamaan valtakunnallisesti pilotoitavan laaturekisterin avulla. Terveydenhuollon kansallisten laaturekisterien päätavoite ja tarkoitus on parantaa potilaiden saaman hoidon laatua,  vaikuttavuutta sekä potilasturvallisuutta.
Hiv-rekisterihankkeen tavoitteena on kerätä tärkeimmät hiv-hoidon laatua ja epidemiologista tilannetta koskevat tiedot koko maasta. Rekisterissä kiinnostuksen kohteena on hoidon laatu, yksittäisten potilaiden tiedot eivät ole rekisteristä saatavissa eivätkä tutkijoiden kiinnostuksen kohde. 

Hiv-laaturekisteriin kerätään ainakin vähimmäistietosisältö, jolla tarkoitetaan:
- seurannassa olevien hiv-potilaiden henkilötunnus
- kunkin potilaan seurannan aloituksen päivämäärä
- viimeisimmän lääkehoidon aloituspäivä (ja mahdollinen lopetuspäivä)
- viimeisin HI-virusmäärä ja sen päivämäärä ja viimeisin CD4-solutaso ja sen päivämäärä

Yllä mainittu vähimmäistietosisältä sisältää tiedot, jotka on kerätty paikallisesti aina. 

Mikä olisi näiden lisäksi sinun mielestäsi tärkeää hoitoon liittyvää laatua, jota haluaisit seurattavan omalta kohdaltasi?  

1. Vastaajan koettu sukupuoli

2. Asuinpaikka

3. Hiv on diagnosoitu

4. Koen tärkeäksi hiv-hoitoni kannalta, että vastaanotolla kysytään seuraavia asioita:

Asteikolla 1-6, missä pienin arvo (1) tarkoittaa ettei asia ole minulle lainkaan tärkeä
ja suurin arvo (6) tarkoittaa, että asia on minulle erittäin tärkeä.

1
2
3
4
5
6
Psyykkisestä hyvinvoinnistani
Fyysisestä hyvinvoinnistani
Seksielämästä ja seksuaalisuudestani
Työelämästäni tai opinnoistani (mikäli olet työssä/opiskelija)
Arjessa jaksamisestani
Kokemuksistani asioinnista muussa terveydenhuollossa, esim. käynnit terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa
Hiv-lääkkeiden ottamisen haasteista
Hiv-lääkitykseen sitoutumisesta
Hiv-lääkkeiden haittavaikutuksista / sivuvaikutuksista
Päihteiden käytöstäni
Jokin muu, mikä?

5. Haluan välittää laaturekisterin suunnittelutyöryhmälle vielä kommentteja, toiveita tai ajatuksia:

6. Jos sinulla on jotain kysyttävää laaturekisteriin liittyen, voit välittää kysymyksen tämän lomakkeen kautta, mutta lisää silloin kenttään myös yhteystietosi.
Huom! Jos et halua, että tässä antamasi yhteystiedot voidaan liittää vastauksiisi, niin ole yhteydessä suoraan Positiivisten toimistoon: positiiviset@positiiviset.fi tai puh (09) 692 5441