Opintokerhon suunnitelma/alkamisilmoitus 2018

KSL-opintokeskus myöntää harkinnanvaraista tukea opintokerhoille. Täyttämällä tämän lomakkeen kaikki kohdat ilmoitatte opintokerhonne alkamisesta.

KSL-opintokeskus ilmoittaa yhdyshenkilölle tukipäätöksen ja mahdollisen tuen määrän. Myönnetty tuki maksetaan kerran vuodessa joulukuussa. Tuki maksetaan ilmoittamallenne pankkitilille, kun olette täyttäneet raportin/hakemuslomakkeen marraskuussa 2018.

Lisätietoa opintokerhotuesta antaa koulutustuottaja Tiina Huhtala, puh. 050 590 0709, tiina.huhtala@ksl.fi.

1. Opintokerhon pääasiallinen sisältö Tämä kysymys on pakollinen

2. Mikä on tavoitteenne? Mitä aiotte saada aikaan tai oppia opintokerhossa? Tämä kysymys on pakollinen

3. Opintokerhon arvioidut menot (euroa)? Tämä kysymys on pakollinen

Opintokerhon menoja voivat olla kaikki tarpeelliset menot (esimerkiksi tilavuokrat, ohjaajan matkakulut, kirjat, tarvikkeet, välineet). Menoista tulee olla tositteet tarvittaessa saatavilla, jos KSL-opintokeskus pyytää niistä kopioita.

4. Opintokerhon arvioidut oppitunnit vuonna 2018? Tämä kysymys on pakollinen

1 opintotunti = 45 minuuttia.

5. Opintokerhon ohjaaja/yhteyshenkilö Tämä kysymys on pakollinen

Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Sähköposti
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Järjestö/yhdistys

6. Opintokerhon jäsenet Tämä kysymys on pakollinen

Täytä kenttään lukumäärä. Tarvitsemme tietoa, jotta voimme raportoida tuen käytöstä Tilastokeskukselle.
Miehiä
Naisia
Muita/en osaa sanoa

7. Opintokerhon ehdot Tämä kysymys on pakollinen

  • Opintokerhossa on vähintään 5 yli 15-vuotiasta jäsentä.
  • Opintokerho kokoontuu vähintään viisi kertaa, ja yksi kokoontuminen kestää vähintään kaksi opintotuntia (á 45 min).
  • Opintokerho toimittaa KSL-opintokeskukseen tämän suunnitelman 1 kuukaudenn kuluessa kerhon alkamisesta.
  • Opintojen päättyessä opintokerho toimittaa KSL-opintokeskukselle hakemuslomakkeen kuluvan vuoden marraskuussa.
  • Opintokerho säilyttää kaikki tositteet menoistaan esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidossa.
  • KSL-opintokeskuksella on oikeus pyytää kopiot opintokerhon kulutositteista ennen tuen maksamista.
Kun lähetät vastauksesi, saat kopion niistä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

8. Haluan saada postia KSL-opintokeskukselta

Emme koskaan luovuta tietojasi ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.