Delkurs 3: Grundutbildning proACT

proACT
är ett undervisningskoncept som vänder sig till all vårdpersonal. Kursen lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt skall handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen.

BAKGRUND
Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning av patientens hälsotillstånd.

I Värmland görs en gemensam satsning för landsting och kommuner genom utbildning i klinisk bedömning och strukturerad kommunikation för att skapa trygghet för patienten, ge vård på optimal nivå och säkerställa en god kommunikation.

SYFTE
Efter utbildningen kan du göra en systematisk bedömning av patientens tillstånd, utföra enklare åtgärder för att stabilisera patienten samt veta när och hur du kan påkalla hjälp.

MÅLGRUPP
Denna inbjudan vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård.

Datum: 30 april, 5 september samt 3 december
Tid: 08:00-15:30
Plats: KTC, Kliniskt träningscentrum, Centralsjukhuset Karlstad. Hus 25, hiss R plan 3.
Kursavgift: 1 400 kronor. Anmälan är bindande, men du kan alltid skicka en ersättare vid förhinder.
Vi bjuder på kaffe/the samt smörgås och frukt. Möjlighet finns att förvara och värma matlåda.
Sista anmälningsdag: 14 dagar innan utbildningstillfället, så att du har möjlighet att i god tid läsa kursboken.
Vid förhinder kontakta ktc@regionvarmland.se eller 054-614575

INNEHÅLL
proACT-kursen är en heldagsutbildning som inbegriper föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, kommunikationsövningar och träning i omhändertagande av patienter.

FÖRBEREDELSER
Inför kursen förväntas du att läsa en kursbok som du kommer att få skickad till den adress du anger i anmälan. På bokens insida finns en unik kod som du använder för att aktivera den digitala produkten på Studentlitteraturs hemsida.

I den digitala produkten finns möjlighet att göra ett frivilligt sluttest.

ANMÄLAN
Gör din anmälan nedan. Max 24 deltagare vid varje utbildningstillfälle. Minsta antal deltagare 12, om färre förbehåller sig KTC att ställa in utbildningstillfället.

INFORMATION OCH NÄRMARE UPPLYSNINGAR
Kliniskt träningscentrum, KTC
Tel: 054-61 45 75
E-post:ktc@regionvarmland.se

Kursdatum Den här frågan är obligatorisk