Kulttuurivirta/ yleinen palautekysely 2019

1. Vierailun tapahtumapaikka ja ajankohta?

2. Vierailuun osallistujien määrä?

3. Millaisia muistoja, ajatuksia tai kokemuksia vierailu herätti?

4. Millaisia vaikutuksia kulttuuritapahtumalla mielestänne oli ikäihmisiin?

5. Millaisia kulttuuritapahtumia toivotte jatkossa järjestettävän? Kertokaa vapaasti palautetta ja ideoita.

6. Oliko vierailu/tapahtuma mielestänne sopiva tälle kohderyhmälle? Miksi?

7. Koetteko, että teillä on riittävästi tietoa käyttääksenne kulttuurisia työmuotoja työssänne?

(Esim. voimavarojen ja luovuuden käyttöönotto hoitotyössä, ikäihmisiä osallistava taidetoiminta ja taidelähtöiset menetelmät)

8. Haluaisitteko koulutusta aiheesta?

9. Onko toimipaikassanne virike- tai kulttuurivastaavaa/ kulttuuriyhdyshenkilöä?

Kiitos palautteestasi!

Kulttuurivirran ohjausryhmä

Lisätietoa Kouvolan kaupunki, Kulttuuripalvelut, Kulttuurikasvatus
Kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa p. 020 615 8591