Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä

Tämä kysely on suunnattu yli 15-vuotiaille päijäthämäläisille urheilijoille. Kysely liittyy "Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä" - hankkeeseen, jonka tarkoituksena on edistää urheilijoiden kaksoisura-asioita, eli urheilun ja opiskelun tai urheilun ja työnteon yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa työkaluja ja lisätä osaamista sekä urheilijoiden, että heidän taustajoukkojensa keskuudessa. Hankkeen toteuttajina toimivat Päijät-Hämeen Urheiluakatemia, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry sekä Lahden ammattikorkeakoulu Oy. Hanke on ESR-rahoitteinen.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Kysymyksiä on 16, joista suurin osa on monivalinta- tai väitekysymyksiä. Alussa kysytään sinun taustatietojasi ja sen jälkeen kokemuksiasi ja näkemyksiäsi kaksoisura-asioihin liittyen. Kysymysten tarkoituksena on selvittää nykytilaa alueellamme ja ideoita siihen, mihin hankkeen aikana tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.

Kyselyyn on vastaamisaikaa 30.4.2019 saakka. Muistathan painaa kyselyn lopussa "Lähetä"-painiketta.

Kiitos!

1. Kuinka vanha olet?

2. Mikä on sukupuolesi?

3. Oletko vammaisurheilija

4. Mihin lajiryhmään pääasiallinen lajisi kuuluu?

5. Millä tasolla kilpailet edellisessä kysymyksessä valitsemassasi päälajissasi tällä hetkellä? (Valitse vain yksi, ylin taso!)

6. Mikä on koulutustasosi tällä hetkellä (valitse ylin)?