0% Valmis

Kysely yhteiskunnallisen vaikuttavuuden viestinnästä ja videoviestinnästä

Oletko positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoittelevan ja tuottavan organisaation (= vaikuttavuustoimija) johtaja tai viestinnästä / kehittämisestä vastaava henkilö? ​Vastaa kyselyymme!

Vastatessasi voit pohtia oman organisaatiosi vaikuttavuusviestinnän tilaa ja saada ideoita sen kehittämiseen! 
Autat myös koko vaikuttavuustoimijoiden yhteisöä kehittämään vaikuttavuusviestintää – jotta hyvä työ saadaan näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi. 

Vastaamalla voit voittaa myös vaikuttavuuden mallinnuksen ja viestinnän valmennuspäivän organisaatiollesi (arvo 2 000 €). 

Kysely on osa Hyvän Mitta -hankkeen osaamisen kehittämistyötä, jonka tavoitteena on parantaa vaikuttavuustoimijoiden vaikuttavuuden viestintää ja tätä kautta edistää niiden tunnettuutta ja menestymistä. Kehittämiskokonaisuuteen kuuluu tutkimus, koulutuksen kehittäminen ja vaikuttavuusvideoiden pilotointi. Kehittämistyöstä vastaa AIknow Agency Oy.

Kyselyaineistoa hyödynnetään myös sen laatijan Aino Elina Muhosen Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemialle tehtävässä YAMK opinnäytetyössä. Kyselyn vastauksia analysoidaan koko vastaajajoukon tasolla. Yksittäisiä vastaajia ei yhdistetä vastauksiin, eikä vastaajia voi tunnistaa kyselyn tuloksia raportoivista aineistoista. Kyselyaineisto säilytetään ainoastaan tutkimuksen tekijän hallussa, eikä sitä luovuteta muille toimijoille tai muuhun käyttöön. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Kyllä. Vastaan kyselyyn!