K, M, T ja K – työpaja paikkatiedon käyttäjille   

Aika: maanantai 3.12.2018 klo 13–15.30
Paikka: Pasilan virastokeskus (Pieni auditorio, 2. krs), Opastinsilta 12, Helsinki
Kuuluuko työhösi:

1) K niin kuin paikkatiedon käyttö
2) M niin kuin paikkatiedon muokkaus tuotteiksi
3) T niin kuin paikkatiedon käytön tukeminen tai konsultointi
4) K niin kuin paikkatietosovellusten kehittäminen?

Tai oletko muuten paikkatiedon tehokäyttäjä?
 
Tervetuloa työpajaan hiomaan KMTK:sta eli Kansallisesta maastotietokannasta paras mahdollinen maastotietokanta! 
 
Tässä työpajassa keskitymme paikkatiedon käyttäjien näkökulmiin ja tarpeisiin. Millaisia maastotietotuotteita ja -palveluita sinä tarvitset työssäsi? Miten ne tulisi tarjota, jotta maastotieto tulisi mahdollisimman laajaan käyttöön? Miten Kansallinen maastotietokanta loisi parhaat mahdolliset edellytykset yritystoiminnalle; miten varmistetaan, että KMTK:sta syntyy taloudellista hyötyä?
 
Tule kommentoimaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan maastotiedon tuotteisiin ja tietopalveluihin! Niitä on hahmoteltu KMTK:n Tietopalvelut ja tuotteet -projektissa, jonka osana myös tämä työpaja järjestetään.

Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 27.11.
 
Ohjelma
 
klo 13–13.30 Tervetuloa, johdanto iltapäivän teemoihin
•    Tutustumme hahmotelmiin siitä, millaisia tietotuotteita ja tietopalveluita Kansallinen maastotietokanta tarjoaisi
klo 13.30–15 Työskentelyosuus ryhmissä
•    Kokonaisuudet, joihin ryhmissä paneudutaan, ovat tietotuoteet, tietopalvelut ja tuki eri käyttäjäryhmille
klo 15–15.30 Työpajan purku ja seuraavat askeleet KMTK-ohjelmassa  
 

1. Osallistun tapahtumaan:

2. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten sinua paikkatietoalan toimijana?

3. Haluatko tilata Paikkatietoalustan uutiskirjeen, joka ilmestyy joka toinen kuukausi?