Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma
Maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden lähtötilanteen kartoitus ja yleisten tavoitteiden seurantakysely
Hyvä järjestö tai viranomaistoimija,
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa.

Tämä käsillä oleva kysely liittyy niistä yhteen, Järjestö 2.0 -ohjelmaan, joka koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta, joissa organisoidaan sote- ja maakuntamallia tukevat rakenteet myös suomalaiseen järjestötoimintaan. Ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistuksessa vahvistamalla sote-järjestöjen muutosvalmiuksia ja yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla vahvistetaan kuntien ja järjestöjen työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Näin aktivoidaan kansalaisia ja tehdään järjestötyötä näkyväksi sekä rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja.

Tämä kysely käsittää neljä kysymystä / väittämää, joihin toivomme näkökulmia ja kannanottoja sekä maakuntien järjestö- että viranomaistoimijoilta. Pyydämme myös, että perustelette antamanne arvioin tiiviisti jokaisen kysymyksen lopussa olevaan tyhjään laatikkoon. Vastausten ja perustelujen kautta luomme kokonaiskuvaa siitä, miten ohjelman yleistavoitteiden toteutuminen sekä järjestöjen rooli ja asema näkyy maakunnissa.

Tämä kysely tullaan toistamaan vuosittain hankkeen päätymiseen (v.2020) asti. 

Toivomme vastauksianne 28.2.2018 mennessä. 

Kyselyn taustatiedoissa kysytään vastaajan organisaatio ja nimi, mutta kaikki tiedot raportoidaan siten, että yksittäisen vastaajan antamat tiedot eivät koskaan ole tunnistettavissa. 

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/jarjesto-2.0-mukana-muutoksessa.html 

Lisätietoja sekä hankkeesta että tästä kyselystä antavat

hankepäällikkö                            erityisasiantuntija
Tarja Bergström                          Ritva Varamäki
040 530 2221                              040 530 2223
tarja.bergstrom@soste.fi             ritva.varamaki@soste.fi

Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!