Tulevaisuuden kouluruokalounas -ideointikilpailu ruokapalvelujen ammattilaisille ja ravitsemisalan oppilaitosten opiskelijoille

Ideointikilpailun ohjeet
Kilpailutehtävänä on suunnitella tulevaisuuden koululounas seka- ja kasvisruokavaliota noudattaville koululaisille. Kilpailutyön kokonaisuuden tulee sisältää reseptit niin pääruuasta kuin tuore-/lämpimästä lisäkkeestä.Voit lukea lisää ideakilpailusta osoitteesta amko.fi/hankkeet kohdasta Kasvua kouluruuasta ja tulostaa kilpailuesitteen.

Kilpailutöiden palautus
Kilpailutyöt tulee palauttaa tällä lomakkeella 14.9.2018 mennessä. Tässä kilpailutöiden palautelomakkeessa on kirjattu kaikki ideointikilpailun tehtävänannossa mainitut asiat.

Voittajatiimin valinta
Kilpailutöiden arviontiin osallistuu peruskoulun kotitalousopetuksen oppilaita ja ravitsemialan ammattilaisia sekä ideointikilpailun yhteistyökumppaneita. Arvioinnissa huomioidaan, miten hyvin kilpailuohjeissa annetut kriteerit toteutuvat. Voittaja julkistetaan Ammattikeittiöosaajat ry:n syysseminaarissa 23.10.2018. Voittajatiimi/voittaja palkitaan tuhannen euron kannustusstipendillä.

Kilpailun toteuttaja: Ammattikeittiöosaajat ry
Kilpailun yhteistyökumppanit: Bunge Finland Oy, Foodduck Oy, Jepuan Peruna Oy, Metos Oy Ab ja Metsä Tissue Oyj

Yhteystiedot

Ilmoittakaa yhden henkilön yhteystiedot kilpailun kulusta tiedottamista varten.

Kilpailuun osallistuvan ruokapalvelun työtiimin/työntekijän tai ravitsemisalan oppilaitoksen opiskelijatiimin/opiskelijan tiedot

Sekaruokavaliota noudattavien tulevaisuuden koululounas

Lisätkää tähän liitetiedostona kilpailutyönne reseptiikka sekaruokavaliota noudattaville koululaisille.

Kilpailutyön kokonaisuuden tulee sisältää reseptit niin pääruuasta kuin tuore-/lämpimästä lisäkkeestä.
Reseptiikka tulee olla testattuna 25 hengen annosmäärälle.
Esittäkää reseptien raaka-aineiden ja työohjeiden järjestys ruoanvalmistuksen mukaisessa etenemisjärjestyksessä. Kuvatkaa mahdollisuuksien mukaan käytettävien astioiden GN-mitoitus ja valmistusmenetelmät.
Nimetkää liitetiedostot seuraavasti: tiimin nimi ja sisällön nimi

Perustelkaa, miten sekaruokavaliota noudattaville koululaisille ideoimassanne tulevaisuuden koululounaassa, yhdistyvät seuraavat asiat:

Tekstikentät aktivoituvat kirjoitustilaan, kun klikkaat ennen tekstikenttiin kirjoittamista kunkin vaihtoehdon kohdalla tekstin edessä olevaa ruutua.

Perustelkaa, mikä tekee sekaruokavaliota noudattaville suunnitellusta kilpailuehdotuksesta tulevaisuuden koululounaan.

Kasvisruokavaliota noudattavien tulevaisuuden koululounas

Lisätkää tähän liitetiedostona kilpailutyönne reseptiikka kasvisruokavaliota noudattaville koululaisille.

Kilpailutyön kokonaisuuden tulee sisältää reseptit niin pääruuasta kuin tuore-/lämpimästä lisäkkeestä.
Reseptiikka tulee olla testattuna 25 hengen annosmäärälle.
Esittäkää reseptien raaka-aineiden ja työohjeiden järjestys ruoanvalmistuksen mukaisessa etenemisjärjestyksessä. Kuvatkaa mahdollisuuksien mukaan käytettävien astioiden GN-mitoitus ja valmistusmenetelmät.
Nimetkää liitetiedostot seuraavasti: tiimin nimi ja sisällön nimi

Perustelkaa, miten kasvisruokavaliota noudattaville koululaisille ideoimassanne tulevaisuuden koululounaassa, yhdistyvät seuraavat asiat:

Tekstikentät aktivoituvat kirjoitustilaan, kun klikkaat ennen tekstikenttiin kirjoittamista kunkin vaihtoehdon kohdalla tekstin edessä olevaa ruutua.

Perustelkaa, mikä tekee kasvisruokavaliota noudattaville suunnitellusta kilpailuehdotuksesta tulevaisuuden koululounaan.

Osallistava kouluruokailu ja tulevaisuuden kouluravintolaympäristö

Ideoikaa hyviä käytänteitä oppilaita osallistavan kouluruokailun kehittämiseksi.

Kuvailkaa, millaisessa kouluravintolaympäristössä kouluruokaa tulevaisuudessa tarjoillaan.

Mahdolliset muut liitetiedostot lukuun ottamatta reseptien tiedostoja

Lisätkää tähän kohtaan mahdolliset muut liitetiedostot paitsi kilpailutyönne reseptit, jotka lisätään kohtiin 2. (sekaruokavalio) ja 6. (kasvisruokavalio). Nimetkää liitetiedostot seuraavasti: tiimin nimi ja sisällön nimi