Liittymisilmoitus Autojen huolenpitopalvelut
2020-2022 (2024) -puitejärjestelyihin

LIITTYMISILMOITUS

Asiakkaiden tulee tehdä liittymisilmoitus haluamiinsa tähän yhteishankintaan sisältyviin puitejärjestelyihin ennen hankintailmoitusten julkaisua. Liittymisilmoitus tehdään tällä Webropol-kyselyllä puitejärjestelykohtaisesti. Tee liittymisilmoitus pian, kuitenkin viimeistään 30.9.2019. Liittyä voi yhteen tai useampaan puitejärjestelyyn (1-7):

1.      Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Ford
2.      Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Mercedes-Benz
3.      Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Skoda
4.      Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Toyota
5.      Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Volkswagen
6.      Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, monimerkki
7.      Renkaat ja rengaspalvelut

AUTOJEN HUOLTO-, KORJAUS-, PESU- JA KATSASTUSPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI (Puitejärjestelyt 1-6)

Jokaiseen autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut puitejärjestelyyn valitaan yksi Toimittaja, joka tuottaa palvelut ja toimittaa tuotteet maantieteellisesti kattavalla palveluverkostollaan.

RENKAIDEN JA RENGASPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI (Puitejärjestely 7)

Renkaat ja rengaspalvelut -puitejärjestelyyn valitaan 2-3 Toimittajaa (valittavien Toimittajien määrä tarkentuu myöhemmin). Tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyyn valituista Toimittajista muodostetaan rankinglista. Tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Toimittaja sijoittuu rankinglistalla ensimmäiseksi ja  kokonaistaloudellisesti toiseksi edullisimman tarjouksen jättänyt Toimittaja sijoittuu rankinglistalla toiseksi.

Puitejärjestelyyn liittyneet Hanselin Asiakkaat hankkivat puitesopimuksen mukaiset tuotteet ja palvelut rankinglistalla ensimmäisenä olevalta Toimittajalta.

Mikäli rankinglistalla ensimmäiseksi sijoittunut Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle, ettei sillä ole Asiakkaan tilaamia tuotteita tai palveluita tai että se ei pysty niitä toimittamaan Asiakkaan vaatimassa ajassa tai mikäli Toimittajan palvelupiste sijaitsee liian kaukana Asiakkaasta, Asiakas voi tehdä tilauksen ja hankkia puitesopimuksen mukaiset tuotteet ja palvelut rankinglistalla toiseksi sijoittuneelta Toimittajalta.

Jos puitejärjestelyyn valitaan kolme toimittajaa, niin rankingsääntöjä päivitetään vastaavasti.

APUA HANKINTOJEN ARVON ARVIOIMISEEN

Autamme mielellämme hankintojenne ennakoidun arvon arvioimisessa! Ota yhteyttä Hanseliin ennen liittymisilmoituksen tekemistä (Mika Saarinen, mika.saarinen@hansel.fi). Hanselilla on käytössä tietoja julkisen sektorin organisaatioiden automääristä asiakkaittain ja voimme auttaa hankinnan arvon määrittämisessä yleisesti käytettävissä olevilla tunnusluvuilla.

LIITTYMISEN EHDOT

Tutustu liittymisen ehtoihin osoitteessa https://tinyurl.com/liittymisehdot