Järjestöstrategian sisällöissä tärkeää näkyä!

TAUSTAKYSYMYKSET

1. Jos olet jo kertaalleen vastannut taustakysymyksiin muissa tämän strategiaseinän kyselyissä, niin ei tarvitse vastata uudelleen!

2. Mikä on yhdistyksesti tai järjestösi nimi?
Teemme osaksi järjestöstrategiaa osallistuneiden yhdistysten ja järjestöjen listan.

3. Minkä toimialan järjestössä toimit? (valitse vain yksi, ensisijainen vaihtoehto)

Voit valita 0 ja 1 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

4. Missä roolissa olet omassa yhdistyksessäsi tai organisaatiossasi (jos toimit useassa roolissa, niin merkitse ensisijainen)?

5. Millä maantieteellisellä alueella toimitte? (Valitse vain yksi vaihtoehto)

Voit valita 0 ja 1 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0
JÄRJESTÖSTRATEGIAN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT TEEMAT

6. Näitä sisältöjä on koettu, että järjestöstrategian pitäisi lisäksi sisältää. 
Merkitse ne kohdat, jotka myös sinusta ovat tärkeitä näkyä strategiassa.
(valitse enintään kolme vaihtoehtoa)

Valitse enintään 3 vaihtoehtoa
Valitut vaihtoehdot:0

7. Voit kommentoida tähän valitojasi. Kerro esimerkiksi, mitä valintasi pitävät sisällään.