KALASTUSMATKAILUTUTKIMUS


Tämän Itä-Suomen yliopistossa tehtävän pro-gradu tutkielman tarkoituksena on selvittää kotimaassa tapahtuvan kalastusmatkailun elämyksellisyyttä, kalastusharrastuksen vakavuutta sekä vastaajan näkökulmaa pyydystä ja päästä -kalastukseen (catch-and-release).

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa kauppatieteen ylioppilas Lari Turunen ja työtä ohjaa professori Raija Komppula. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston ”Vapakalastuksen säätelyn uudet menetelmät ja mekanismit" -hanketta. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja johtaa professori Anssi Vainikka.

Kyselyssä ei kerätä tunnistettavia henkilötietoja. Käsiteltävän tiedon keräämisestä, analysoinnista ja säilyttämisestä vastaa Itä-Suomen yliopisto. Lisätietoja tästä tutkimuksesta antavat Lari Turunen (lartur@student.uef.fi // 0400 829 839) sekä Raija Komppula (raija.komppula@uef.fi)


VASTAAMINEN VIE AIKAA NOIN 20-25 MINUUTTIA
0% Valmis