Koulupolku: Alkuportailta jatko-opintoihin

Julkisuudessa puhutaan paljon nuorten oppimisesta ja hyvinvoinnista. Tutkimustietoa näistä ei kuitenkaan ole riittävästi. Näihin kysymyksiin pystytään vastaamaan tässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen tarkoitus

 
Tässä tutkimuksessa selvitetään nuorten ajatuksia koulunkäynnistä ja hyvinvoinnista lukion ja ammattiopiston opintojen aikana. Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa lyhyen kyselylomakkeen täyttämistä kolmantena opiskeluvuonna. Lisäksi toivomme, että voisimme käyttää erilaisia julkisia rekisteritietoja koskien esim. opiskelupaikkaa, arvosanoja työllisyyttä ja terveyttä. Rekisteritietojen saamiseksi kysymme myös henkilötunnustasi.
 
Tämä tutkimus on jatkoa vuosina 2006–2016 toteutetulle ALKUPORTAAT-tutkimukselle, jossa on seurattu oppimista ja motivaatiota esiopetuksesta peruskoulun loppuun. Tutkimus on laajuudessaan ainutlaatuinen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tutkimukseen on aiempina vuosina osallistunut 1800–4300 oppilasta viidellä paikkakunnalla.
 
Tutkimustietoja käsitellään nimettömänä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan Hesburgerin lahjakortteja (joka kymmenes voittaa). Tutkimuksen tarkempi kuvaus on kyselyn seuraavalla sivulla.

 

Seuraavalta sivulta löytyy tietosuojailmoitus ja sen jälkeen tutkimuslupalomake.
Toivoisimme, että täyttäisit ja allekirjoittaisit lomakkeen huolellisesti, vaikka et osallistuisikaan tutkimukseen.

Hankkeen johtaja:

prof. Kaisa Aunola
Jyväskylän yliopisto
040 805 3481
kaisa.aunola@jyu.fi

Vastaava tutkija:

PsT Kati Vasalampi
Jyväskylän yliopisto
040 805 4126
kati.vasalampi@jyu.fi
 
Koordinointi:

Sanna Niemi
Jyväskylän yliopisto
040 805 5043
sanna.m.niemi@student.jyu.fi

Tohtorikoulutettava:

PsM, KM Milja Parviainen
Jyväskylän yliopisto
040 805 5122
milja.m.parviainen@jyu.fi
 
   
1 / 11