Läsglädje  - läsning med de yngsta 11.9.2019

1. Mina kontaktuppgifter

Nedan anmäler du dig till olika workshops som hålls på eftermiddagen. Du deltar i endast en workshop men anmäler ditt intresse till två. På detta sätt kan vi garantera en jämn fördelning av deltagare.

2. Jag anmäler mitt intresse för följande workshop, alternativ 1

3. Jag anmäler mitt intresse för följande workshop, alternativ 2

4. Specialdieter/allergier