VALMA-päättökysely

Palautekysely  VALMA- koulutuksen päättäville opiskelijoille.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista tehdyistä yhteenvedosta ei voi päätellä kenenkään yksittäisiä vastauksia.

TAUSTAKYSYMYKSET

R1 Opiskelupaikkakunta Tämä kysymys on pakollinen

Millä paikkakunnalla opiskelet VALMA-koulutukssa?

R2 Omaohjaajasi Tämä kysymys on pakollinen