"ARKI OMISSA KÄSISSÄ"
Ideoita ja ajatuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja kotona asumisen mahdollisuuksien parantamisesta

Haastamme kuntalaiset kertomaan ideoita ja ajatuksia ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja omahoitoon liittyvistä asioista avoimen palautekanavan kautta.

Vuoden alusta alkaneen palvelurakennemuutosprojektin tarkoituksena on luoda toimenpideohjelma vuoteen 2020, jonka tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten kotona asumista. Projektin aikana käytävien keskustelujen ja kohtaamisten kautta olisi tarkoitus muodostaa yhteinen tahtotila, suunta ja toimenpiteet kotona asumisen ensisijaisuudelle.

Näihin keskusteluihin kaikki alueen kuntalaiset ja toimijat ovat tervetulleita. Kerro vapaasti omia ajatuksiasi siitä, kuinka turvata ikäihmisille mielekäs elämä itselle sopivissa olosuhteissa ja varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus pitää arki omissa käsissä!

Kiitos, kun jaat ideat ja ajatukset kanssamme.
 
 
Anu Kinnunen
anu.kinnunen@saarikka.fi
Palvelurakennemuutosprojekti

1. Kerro ideoita ja ajatuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja kotona asumisen mahdollisuuksien parantamisesta?