LukSitko lukijakysely
1. Sukupuoli

LukSitko-lehden lukijakysely 2017/2018

 

 

LukSitko-lehti on Erilaisten oppijoiden liiton tuottama moniammatillinen julkaisu oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppijuudesta. LukSitko ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

 

Lukijakyselyn tavoitteena on kehittää lehden sisältöä, artikkeleita, kieltä, taittoa ja kuvitusta, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla olisi lukijoilleen kiinnostava, houkutteleva ja saavutettava myös oppimisvaikeuksien näkökulmasta. Kysely täytetään nimettömänä, eikä yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa.

2. Ikä
3. Mikä on korkein koulutusasteesi (valitse vain yksi)?
4. LukSitko-lehden tilaus (voit valita usean vaihtoehdon)
5. Luen LukSitko-lehteä
6. Oletko ollut tyytyväinen LukSitko-lehden sisältöön?
7. Mitkä aiheet kiinnostavat sinua lehdessä? 1 = erittäin kiinnostunut, 2 = jonkin verran kiinnostunut, 3 = en ollenkaan kiinnostunut (voit valita useita vaihtoehtoja)
1
2
3
Pääkirjoitus
Uutiset
Henkilökuvat
Erilainen oppiminen/Oppimisvaikeudet
Oppimisen apuvälineet
Tutkimusaiheet
Koulutus
Varhaiskasvatus
Nuoret
Työelämä
Seniorit
Kirjaesittelyt
Liiton kuulumiset ja toiminta
Yhdistysten kuulumiset ja toiminta
8. Mihin lehden sisällössä olet tyytyväinen/tyytymätön?
9. Millaisia aiheita toivoisit lehden käsittelevän nykyistä enemmän? Tai vähemmän?
10. Millaisia henkilöitä tai keitä toivoisit lehden haastattelevan?
11. Onko lehden artikkeleista tai ilmoituksista ollut sinulle hyötyä?
12. Mitä mieltä olet lehden visuaalisesta ilmeestä?
13. Ottaako lehti riittävästi huomioon oppimisvaikeudet lukijan näkökulmasta? 1 = hyvin, 2 = melko hyvin, 3 = ei riittävästi
1
2
3
kielessä
kuvissa
taitossa
kirjainten koossa
väreissä
14. Kieltä ja ulkoasua koskevat ruusut ja risut?
15. Haluaisitko lukea lehden artikkeleita myös Internetissä ja Somessa? Jos haluat, millä tavoin? (voit valita useamman vaihtoehdon)
16. Vapaa sana, kommentteja lehdestä tai viestejä toimitukselle?