Turvallisuuskysely

Tervetuloa vastaamaan Ylöjärven kaupungin turvallisuuskyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin turvallisuussuunnitelman päivityksessä vuonna 2019. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

 

Kiitos aktiivisuudestasi!

 

1. Sukupuoli Pakollinen

2. Ikä Pakollinen

3. Asuinalueeni Pakollinen

4. Oman turvallisuuteni kannalta suurimmat uhat (Valitse kolme vaihtoehtoa, jotka parhaiten kuvaavat näkemystäsi.) Pakollinen

Voit valita 3 ja 3 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

5. Ylöjärven kaupungin kannalta suurimmat uhat (Valitse kolme vaihtoehtoa, jotka parhaiten kuvaavat näkemystäsi.) Pakollinen

Voit valita 3 ja 3 vaihtoehdon väliltä
Valitut vaihtoehdot:0

6. Kuinka suurena ongelmana pidät asuinalueellasi huumeiden myyjiä tai käyttäjiä? Pakollinen

7. Missä määrin koet rikokset ja järjestyshäiriöt ongelmaksi omalla asuinalueellasi? Pakollinen

8. Millaiseksi koet yhteisöllisyyden asuinalueellasi, valitse parhaiten tilannettasi kuvaava vaihtoehto Pakollinen

9. Kokonaisturvallisuudentunteeni Ylöjärvellä asteikolla 1-5 Pakollinen

10. Tässä voit halutessasi tarkentaa vastauksiasi tai tuoda esille muita asioita, jotka tulisi ottaa huomioon kaupungin turvallisuussuunnittelussa.