Kysely hautausasiakkaille

Hyvä vastaaja. Läheisenne on kuollut hiljattain. Toivotamme teille ja läheisillenne voimia surussanne. Haluaisimme saada tietää, miten olemme onnistuneet tukemaan ja olemaan apuna siunaus- ja hautaustilaisuuden järjestelyissä. Arvostaisimme, jos voisitte antaa meille palautetta ja auttaa meitä kehittämään toimintaamme. Halutessanne voitte vastata vain osaan kysymyksistä.

1. Tyytyväisyys asiakaspalveluun

1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = Osittain samaa mieltä, 4 = Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
Asiointi Vapaudenkatu 6:n asiakaspalvelussa oli miellyttävää
Asiakaspalvelu hautausmaalla oli avuliasta ja ystävällistä
Siunaus- ja hautausajankohdan varaaminen oli helppoa
Hautapaikan valitseminen oli vaivatonta

2. Mahdolliset perustelut edelliseen kysymykseen?

3. Tilaisuutta koskevan tiedon saanti

1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = Osittain samaa mieltä, 4 = Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
Sain riittävästi tietoa tilaisuuden järjestämisestä Vapaudenkatu 6:n asiakaspalvelusta
Sain tarvitsemani tiedot hautausmaan henkilökunnalta
Löysin etsimäni tiedot helposti seurakuntien nettisivuilta
Asioin ainoastaan hautaustoimiston kanssa
Etsin tietoa muualta

4. Mahdolliset perustelut edelliseen kysymykseen?