Ilmoitus Paperiliittoon vakavasta työtapaturmasta

Työnantajan tiedot

Ilmoittajan tiedot (työsuojeluvaltuutetun tiedot)

Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle

Ilmoitus poliisille

Tapaturman sattumisolosuhteet

Sattuiko tapaturma

Miten tapaturma sattui?

Mitä työtä työntekijä oli tekemässä, miten vahinkotilanne kehittyi ja miten tapaturma sattui?