Liikuntapaikkojen ja -alueiden palveluverkkoselvitys 2019

Kouvolan kaupunki laatii vuoden 2019 aikana selvityksen liikuntapaikkojen ja -alueiden palveluverkosta vuosille 2020-2030.

Tällä kyselyllä kartoitetaan Kouvolan kaupungin hallinnoimien liikuntapaikkojen nykyistä käyttöä sekä kerätään paikallisilta liikuntaseuroilta toiveita nykyisten ja uusien liikuntapaikkojen kehittämisestä.

Sähköinen kyselylomake jaetaan kouvolalaisille liikuntaseuroille. Selvitykseen osallistuvilla seuroilla on nyt hyvä mahdollisuus vaikuttaa lähitulevaisuuden liikuntapaikkojen suunnitteluun. Jokaisen selvitykseen osallistuvan seuran vastaus on erittäin tärkeä, jotta Kouvolan liikuntapaikkoja ja -edellytyksiä voidaan kehittää asiakaslähtöisesti.

HUOM!
Mahdollisimman laajan näkemyksen saavuttamiseksi on suositeltavaa vastata kyselyyn yhteistoiminnallisesti esimerkiksi seuran hallituksen/johtokunnan jäsenten kesken.

Kysely on avoinna 5.5.2019 asti.

Lisätietoja Kouvolan liikuntapaikoista ja -alueista löydät osoitteesta www.kouvola.fi/liikuntapaikat

Yleiset vastaamisohjeet

Lue kysymykset huolellisesti läpi ennen vastaamista ja valitse sopivin vastausvaihtoehto.

Mikäli et osaa vastata johonkin kysymykseen tai et löydä sopivaa vastausvaihtoehtoa, voit hypätä kysymyksen yli.

Siirry kyselyssä eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta. Vastattuasi kaikkiin haluamiisi kysymyksiin lähetä vastaukset painamalla Lähetä -painiketta.
0% Valmis