Sairaanhoitajapäivät 2020 - anna oma esitysehdotuksesi

Sairaanhoitajapäivien 2020 suunnittelu on käynnistynyt. Haluamme kuulla sinun ehdotuksesi ja toiveesi tapahtuman sisällöksi. Vuosi 2020 on sairaanhoitajien juhlavuosi. WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi. Tämän lisäksi vietämme Florence Nightingalen 200-vuotissyntymäpäivää, Sairaanhoitajaliitto täyttää 95 vuotta ja Sairaanhoitajien pohjoismainen yhteistyö täyttää 100 vuotta. Juhlavuosi tulee näkymään myös Sairaanhoitajapäivillä.

Sairaanhoitajapäivien 2020 ohjelma koskettaa laajasti sairaanhoitajien työtä iästä, kokemuksesta, työpaikasta ja erikoisalasta riippumatta. Toivomme ehdotuksia erityisesti seuraaviin kliinisen hoitotyön alueisiin: kivunhoito, lääkehoito, haavahoito, akuuttihoito, infektioiden hoitoa/aseptiikka, palliatiivinen/saattohoito, ikäihmisten hoito, päihde- ja mielenterveys. Lisäksi toivomme ehdotuksia aiheisiin: työhyvinvointi ja jaksaminen, sairaanhoitaja ja tulevaisuus sekä hoitotyön johtaminen. Aihetta, ohjelmaa tai luennoitsijaa voi ehdottaa myös näiden teemojen ulkopuolelta. Toivomme kliinisten aiheiden osalta sisällön keskittyvän konkreettisiin näyttöön perustuviin tuloksiin ja/tai käytännön hoitotyön kehittämiseen. Toivomme myös, että esityksesi syventää hoitotyön osaamista ja antaa uutta ajattelemisen aihetta hoitotyöhön. Esityksesi voi myös sisältää eettisen ja/tai perhekeskeisen näkökulman hoitotyöhön kyseiseltä aihealueelta.

Juhlavuoden kunniaksi haluamme tuoda esille sairaanhoitajan työn monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta. Työskenteletkö jossakin erityistehtävässä tai erikoisalalla, esimerkiksi kätilönä, ensihoitajana, terveydenhoitajana, erikoistuneena sairaanhoitajana tai asiantuntijana? Tai oletko kokenut hoitotyössä tai siihen liittyvässä työssä jonkin mieleen painuneen, voimaa antaneen tai puhuttelevan huippuhetken? Tule kertomaan näistä messukävijöille Kahvila Huippuun Messukeskuksen näyttelyalueelle. Ehdotukset 30.9.2019 mennessä.

1. Esitykseni aihe sopii seuraavan teeman alle:

2. Esitykseni toteutustapa:

3. Esitykseni aihe:

4. Esitykseni tavoite, tarkoitus ja sisältö lyhyesti:

5. Esitykseni perustuu:

6. Esitykseeni mahdollisesti sisältyvät menetelmät/erityiselementit:

7. Esiintyjän tiedot

8. Omat yhteystiedot, jos eri kuin esiintyjän: