Kysely Viikarin toiminnan vaikuttavuudesta

1. Viikarin toiminnan vaikuttavuus omaan hyvinvointiini

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Olen osa viikarilaisia ja minun mielipiteeni ovat tärkeitä toiminnan kehittämisessä
Olen saanut Viikarissa uusia ystäviä ja mielekästä tekemistä
Tiedän kenen kanssa voin keskustella kehittämisideoista ja epäkohdista
Viikarissa on hyvä tunnelma ja koen olevani tervetullut taloon
Viikari on minulle tärkeä paikka

2. Haluatko kertoa jotain muuta siitä, miten Viikari on vaikuttanut omaan hyvinvointiisi?