Urheilijoiden kaksoisuraan liittyvä kysely valmentajille


Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää Lahden alueella toimivien valmentajien tietoisuutta ja kokemuksia urheilijoiden kaksoisura-asioissa. Kysely liittyy hankehakuun, jonka tarkoituksena on parantaa alueemme urheilijoiden kaksoisuramallin toteuttamista ja urheilijoiden tukemista.

1. Minkä lajin valmentajan toimit?

2. Millä tasolla valmennettavasi urheilevat (voit valita useamman vaihtoehdon)?

3. Mikä on oma asemasi valmentajana?

4. Koetko, että kaksoisuran tekeminen (urheilun ja opiskelun tai urheilun ja työn yhteensovittaminen) on mahdollista suoriutuen molemmissa hyvin?

5. Perustele edellistä vastaustasi

6. Opiskeleeko valmennettavistasi joku tai jotkut tällä hetkellä

Jos vastasit edelliseen kysymykseen "ei", voit hypätä kysymykseen 10.

7. Tiedätkö, mitä opinnot pitävät sisällään ja miten ne etenevät?

8. Onko valmennettavallesi tehty HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma)?

9. Oletko osallistunut opintojen suunnitteluun?

10. Jos urheilijasi ei opiskele, tiedätkö onko hänellä / heillä suunnitelmia urheilu-uran jälkeiselle ajalle?

11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että urheilijalla on suunnitelmia, osaatko auttaa niihin pääsemisessä?

12. Oletko saanut tukea ja tietoa miten voisit tukea urheilijaa kaksoisuran tekemiseen?

13. Kaipaisitko lisäkoulutusta tai tukea siihen miten voisit urheilijaa kaksoisuran tekemisessä auttaa?

14. Tiedätkö minkälaisia opiskelumahdollisuuksia on olemassa esimerkiksi alueellamme tai verkossa?

15. Vapaa sana