Iisalmi 2030 -strategian lausuntokierros

Strategialuonnokseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.iisalmi.fi/strategia
TAUSTATIEDOT
1. Lausunnon antavan organisaation nimi:
Lisää edustamasi organisaation nimi, mikäli lausunto on sidosryhmäorganisaatiosi yhteinen näkemys.
2. Missä roolissa vastaat kyselyyn?
Valitse lähinnä asemaasi vastaava vaihtoehto allaolevista, tietoa käytetään lausuntoyhteenvedon tekemiseen
3. Ikäsi
4. Sukupuoli
IISALMEN KAUPUNGIN TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT
5. Miten hyvin strategialuonnoksen toiminta-ajatus kuvastaa Iisalmen kaupungin toiminnan tärkeitä painopisteitä?
"Iisalmen kaupunki parantaa asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä laadukkaalla ja tehokkaalla palvelurakenteella sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä menestyvän elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä."

(1 ei lainkaan, 2 melko huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 melko hyvin, 5 hyvin, 6 erittäin hyvin)
6. Onko strategialuonnoksen visio vuoteen 2030 - "Suomen houkuttelevin seutukaupunki" oikein asetettu ja tavoitteellinen?
"Iisalmen kaupunki on kansainvälisesti tunnettu 25 000 asukkaan vetovoimainen seutukaupunki, joka tarjoaa loistavat yrittämisen olosuhteet ja toimivat seudulliset palvelut."

(1 ei lainkaan, 2 melko huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 melko hyvin, 5 hyvin, 6 erittäin hyvin)
7. Ovatko strategialuonnoksen arvot kaupungin toiminnalle oikeansuuntaiset?
Avoimuus
 
Rohkeus 

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus  

 
Yhteisöllisyys
 
Ympäristövastuullisuus
 
(1 ei lainkaan, 2 melko huonot, 3 tyydyttävät, 4 melko hyvät, 5 hyvät, 6 erittäin hyvät)
8. Kommentoi omasta/organisaatiosi näkökulmasta Iisalmen kaupungin arvopohjaa, toiminta-ajatusta ja visiota vuoteen 2030
Kerro näkemyksesi kehityssuunnasta vuoteen 2030 omin sanoin, esim. puuttuuko jokin arvo, jonka haluaisit ohjaavan kaupungin päätöksentekoa? Onko strategialuonnoksen päälinjauksista jäänyt jotain olennaista pois?
0% Valmiina ( 0 / 2 )