Autismiymmärrys

1. Minkä kaupungin/kunnan tilaisuudessa kävit?

2. Tiedollinen sisältö (1=erittäin huono; 2=huono; 3=tyydyttävä; 4=hyvä; 5=erinomainen)

1
2
3
4
5

3. Ymmärrettävyys (1=erittäin huono; 2=huono; 3=tyydyttävä; 4=hyvä; 5=erinomainen) 

1
2
3
4
5

4. Muita kommentteja