Ett skuggfritt sinne: utvärderingsblankett

1. Ditt namn

2.

Skolans namn, stad samt årskurs och antalet elever som deltog i arbetet

3.

Utmaning: Skriv namnet på den skola, och från vilken stad de är, som ni vill utmana med. Ni kan även skriva ett meddelande till den skola som ni utmanar.

Utvärdering av materialet

4.

Vilket arbetssätt valde du?

5.

Vilka tankar väckte arbetet hos handledaren? Här kan du skriva öppna kommentarer och ge förbättringsförslag

6.

Vilka tankar väckte arbetet hos de unga?